HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Zagrebački puhački trio

ZAGREBAČKI PUHAČKI TRIO

Anđelko Ramušćak
Pavlinovićeva 1, 10000 Zagreb
tel. 01/37-60-129

Članovi ansambla / Musicians:

Branko Mihanović - oboa / oboe,
Anđelko Ramušćak - klarinet / clarinet,
Zvonimir Stanislav - fagot / bassoon

ZAGREBAČKI PUHAČKI TRIO osnovan je 1969. i od tada neprekidno djeluje, propagirajući glazbu za puhače, posebice hrvatskih autora. U sadašnjem sastavu Trio nastupa od 1980. Na inicijativu Trija nastale su brojne skladbe a mnogi hrvatski skladatelji posvetili su mu svoja djela. Ansambl uživa i međunarodni ugled koji je stekao brojnim gostovanjima po Njemačkoj, Francuskoj, Austriji, Bugarskoj, Španjolskoj, Portugalu, Rusiji i drugdje. Dobitnik je i brojnih nagrada kao što su Nagrada Vatroslav Lisinski i Nagrada Milka Trnina. Trio je snimio više ploča te jedan CD.

ZAGREB WIND TRIO - was founded in 1969 and has been performing ever since, promoting wind music, especially works composed by Croatian authors. Present members of the trio have been performing together since 1980. Many Croatian composers wrote for the trio. The ensemble has gained international reputation from its numerous performances in Germany, Austria, Bulgaria, France, Spain, Portugal, Russia and elsewhere. It has received many awards, such as the Vatroslav Lisinski Award and the Milka Trnina Award. The trio has published several records and a CD.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.