HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Zagrebački komorni trio

ZAGREBAČKI KOMORNI TRIO

Zorislav Despot
Hercegovačka 37, 10000 Zagreb
tel. 01/37-55-283

Članovi ansambla / Musicians:

Zoran Despot - flauta / flaute,
Marijan Kobetić - fagot / bassoon,
Mira Flis-Šimatović - glasovir / piano

ZAGREBAČKI KOMORNI TRIO djeluje od 1983. Dosadašnjim se radom potvrdio i u zemlji i u inozemstvu. Ansambl je zahvaljujući nestandardnom sastavu i izboru instrumenata ispunio programsku prazninu izvodeći mnoga vrijedna djela koja su bila zapostavljena, a neka je, posebno iz predklasicističkog razdoblja, obnovio i izveo u novoj instrumentaciji. Ansambl, također, u posljednjih nekoliko godina ima velik broj snimljenog materijala.

ZAGREB CHAMBER TRIO - has been performing since 1983, receiving acknowledgement at home and abroad. Thanks to its unorthodox choice of instruments, the ensemble filled certain program voids, performing many works which had been set aside and rearranging some compositions from the early classicist period. It has recorded a lot of material over the last few years.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.