HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Zagrebački barokni trio Ida

ZAGREBAČKI BAROKNI TRIO IDA

Gajeva 28, 10000 Zagreb
tel. 01/427-262

Članovi ansambla / Musicians:

Iva Milić - violina / violin,
Dubravka Milić - violončelo / violoncello,
Ana Milić - oboa / oboe

ZAGREBAČKI BAROKNI TRIO IDA osnovale su tri sestre 1988. Dobitnice su nagrade na natjecanju komornih sastava u Hrvatskoj 1990. godine. Repertoar im se sastoji uglavnom od baroknih majstora koji povremeno dopunjuju i djelima klasičnih skladatelja. Ansambl je nastupao i u Austriji, Njemačkoj i Mađarskoj.

ZAGREB BAROQUE TRIO IDA - founded in 1988 by three sisters. They have received the award at the chamber gruop competition in Croatia in 1990. Their repertoire consists mainly of baroque artists and some performances of classical composers. The ensemble performed in Austria, Germany and Hungary.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.