HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Splitski kvartet klarineta

VOX CAELESTIS

Adresa / Address:
Roberto Haller, Z. Kučića 33, 51000 Rijeka,
GSM 091/ 583-0151,
e-mail: roberto.haller@ri.t-com.hr

Članovi / Musicians:

Ingrid Haller - sopran/soprano,
Kristina Kolar - mezzosopran/mezzosoprano,
Robert Kolar - bariton,
Roberto Haller - orgulje/organ

VOX CAELESTIS – svoj prvi koncert duhovne glazbe održao je u lipnju 2002. na danima Sv. Vida u Rijeci. kao vokalno-instrumentalni kvartet. Ansambl je praizveo skladbe Roberta Hallera pisane upravo za VOX CAELESTIS. Nastupali su i uz Riječki komorni orkestar na Zajčevim danima 2003. u Rijeci, a izlazi im i prvi CD pod nazivom “Sakralna djela riječkih skladatelja” (V. Jelić, I. pl. Zajc, I. Muhvić, R. Haller).

VOX CAELESTIS – its first concert of spiritual music held in June 2002 on the Days of the St. Vid in Rijeka formed as vocal and instrumental quartet. The ensemble for the first time performed the Roberto Haller's compositions written specially for the VOX CAELESTIS. They performed with the Rijeka Chamber Orchestra on the Zajc's Days in 2003 in Rijeka, and their first CD titled “Sacral works of Rijeka composers” (V. Jelić, I. pl. Zajc, I. Muhvić, R. Haller) will be issued soon.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.