HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA
RENESANSNA I BAROKNA GLAZBA U HRVATSKOJ

RENESANSNA I BAROKNA GLAZBA U HRVATSKOJ

Ova edicija HUOKU donosi izbor skladbi pod zajedničkim nazivom Renesansna i barokna glazba u Hrvatskoj u redakciji Ennija Stipčevića. Predočuje u kritičkom izdanju tek dio iz slabo poznatog korpusa hrvatske glazbe iz 16. i 17. stoljeća. Lambert Courtoys st., Francesco i Gabriel Usper vezani su uz Hrvatsku rođenjem ili djelovanjem Courtoysovo djelovanje vezano je za renesansni Dubrovnik, dok su Porečani Francesco i Gabriel Usper pisali u Veneciji, uostalom kao i Courtoys te su tamo i tiskali svoja djela uvijek ih vežući uz Hrvatsku gdje su njihove skladbe bile ugrađene u glazbeni ľivot naąe domovine. Knjiga Barokna Monodija donosi izbor iz Hrvatske barokne monodije najpoznatijih baroknih skladatelja: I. Lukačić, V. Jelić, I. (c)ibenčanin, A. Jurjević, a tu su, također, i dva talijanska skladatelja, G. Puliti i T. Cecchini, koji su se doselili u Hrvatsku i tu nastavili svoju karijeru. Prijenos Sv. Duje (1770.) oratorij u dva dijela, Julija Bajamontija, prvo je izdanje koje je u najvećoj mjeri vjerno izvorniku.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.