HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA


SJEDIŠTA I PODRUŽNICE / HUOKU BRANCHES

HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika djeluje od 1951. u Zagrebu i okuplja sve profesionalne orkestralne i komorne umjetnike u Hrvatskoj. Aktivni je član Međunarodne federacije glazbenika (FIM) sa sjedištem u Parizu. Zajedno s drugim umjetničkim udrugama osnivačem je Hrvatske udruge za zaštitu izvođačkih prava (HUZIP) i jedan od inicijatora i suosnivača Zdravstvenog centra za glazbene umjetnike pri Kliničkoj bolnici Dubrava. Danas je HUOKU ustrojena na županijskom principu (podružnice), a broji nešto više od 900 članova, koje čine profesionalni orkestralni, komorni i jazz glazbenici u Hrvatskoj.

 

Croatian Association of Orchestral and Chamber Musicianshas existed in Zagreb since 1951 and has brought together all professional orchestral and chamber artists in Croatia. It is an active member of the International Federation of Musicians (FIM) situated in Paris. Together with other artistic associations it is a founder of Croatian Performers Rights Collecting Society (HUZIP) as well as one of the initiators and cofounders of the Medical Centre for Musical Artists at Clinical Hospital Dubrava. Today HUOKU functions on the county principle (local branches), having more than 900 members who are all professional orchestral, chamber and jazz musicians in Croatia.

Predsjednik / President :
Goran Končar


Glavni tajnik / General Secretary:
Ivan Tocilj

Izvršni tajnik / Executive Secretary:
Ivan Tocilj


E-mail:
huoku@huoku.hr


ŽIRORAČUN:
Zagrebačka banka d.d. IBAN HR56 2360000 1101352979

Temeljem zaključka Upravnog odbora HUOKU od 18. siječnja 2014., a na preporuku Skupštine HUOKU zaključeno je sljedeće: "Temeljem odredbe čl. 31 Statuta HUOKU utvrđuje se visina članarine počevši od 1. siječnja 2014. u iznosu od 120,00 kn."

Podružnice HUOKU / HUOKU Branches:
Podružnica HUOKU Dubrovačko-neretvanske županije

Predsjednik / President
Toni Kursar


Dubrovački simfonijski orkestar
Sv. Dominika 9
20000 Dubrovnik
Podružnica HUOKU Splitsko-dalmatinske županije

Predsjednik / President:
Tonči Ćićerić


HNK Split
G. Bulata 1
21000 Split

Podružnica HUOKU Osječko-baranjske županije

Predsjednik / President:
Darije Dokuš


HNK Osijek
Županijska 9
31000 Osijek

Podružnica HUOKU Primorsko-goranske županije

Predsjednik / President:
Aleksandar Vadlja

HNK "Ivana pl. Zajca"
Ivana Zajca 1
51000 Rijeka

Podružnica HUOKU Varaždinske županije

Predsjednik / President:
Dunja Bontek

Varaždinski komorni orkestar
A. Cesarca 1
42000 Varaždin
 

 

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.
Charms Abercrombie & Fitch Pandora Perler