HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Simfonijski orkestar HRT

SIMFONIJSKI ORKESTAR HRT

GLAZBENA PROIZVODNJA HRT
PRISAVLJE 3, 10000 Zagreb
web: www.hrt.hr
E-mail: vedran.bilic@hrt.hr
Ravnatelj / Director : Josip Guberina
Šef dirigent / Chief - conductor : Nikša Bareza

SIMFONIJSKI ORKESTAR HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE (ZAGREBAČKI SIMFONIČARI) - Od 1930. godine u okviru Radio stanice Zagreb djeluje Radio orkestar kao instrumentalno tijelo manjeg sastava. S vremenom orkestar raste i dosiže veličinu simfonijskog orkestra. 1951. utemeljuje se Komorni orkestar Radio Zagreb s dirigentom Antonijom Janigrom. Taj se orkestar kasnije dopunjuje, od 1957. djeluje kao Simfonijski orkestar, a od 1975. kao Zagrebački simfoničari Radiotelevizije Zagreb. Orkestar su vodila mnoga značajna imena: Miroslav Spiller, Lovro pl. Matačić, Boris Papandopulo, Milan Horvat, Antonio Janigro, Pavle Dešpalj, Jozef Daniel, Uroš Lajovic, Vladimir Kranjčević, Nikša Bareza. Plodnu suradnju ostvario je i s mnogim stranim poznatim dirigentima - to su Claudio Abbado, Lorin Maazel, Igor Markevitch, Zubin Mehta - i brojnim najistaknutijim instrumentalnim i vokalnim solistima. Posebno značenje orkestar pridaje hrvatskom glazbenom stvaralaštvu te su gotovo svi značajniji hrvatski skladatelji pisali djela namijenjena upravo tom orkestru. Iako mu je snimanje za potrebe HRT primarna djelatnost, u kojoj je ostvario mnoštvo vrhunskih snimaka, posebno suvremene glazbe, orkestar je izveo i velik broj koncerata na brojnim festivalima i gostovanjima u zemlji i svijetu.

CROATIAN RADIO AND TELEVISION (HRT) SYMPHONIC ORCHESTRA (The ZAGREB SYMPHONICISTS) - Since 1930, a smaller instrumental group by the name of 'The Radio Orchestra' has been playing on the Zagreb radio. Slowly, the orchestra has developed into a symphonic orchestra. In 1951, 'The Zagreb Radio Chamber Orchestra' was founded, headed by conductor Antonio Janigro. In 1957, the orchestra was renamed to 'The Symphonic Orchestra', and then to 'The RTZ Zagreb Symphonicists'. The orchestra was led by many distinguished names, such as Miroslav Spiller, Lovro pl. Matačić, Boris Papandopulo, Milan Horvat, Antonio Janigro, Pavle Dešpalj, Jozef Daniel, Uroš Lajovic, Vladimir Kranjčević, Nikša Bareza. It also successfully worked with many foreign distinguished conductors - Claudio Abbado, Lorin Maazel, Igor Markevitch, Zubin Mehta and a number of the most prominent instrumental and vocal soloists. The orchestra shows great appreciation for the Croatian musical heritage and to the fact that the majority of Croatian distinguished composers wrote for this particular orchestra. Although recording for the Croatian Radio and Television (HRT) remains its primary activity, which is evidenced by many extraordinary recordings, especially of contemporary music, the orchestra has managed to perform on numerous concerts and festivals at home and abroad.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.