HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Riječki glasovirski trio

RIJEČKI GLASOVIRSKI TRIO

Tea Grubišić Mihalić
Drage Gervaisa 48, 51000 Rijeka
tel. 051/427-010

Članovi ansambla / Musicians:

Diana Grubišić Ćiković - glasovir / piano,
Tea Grubišić Mihalić - violina / violin,
Mauro Šestan - violončelo / violoncello

RIJEČKI GLASOVIRSKI TRIO djeluje neprekidno od 1980. a u sadašnjem sastavu posljednje četiri godine. Ansambl je sudjelovao na seminarima i natjecanjima za komornu glazbu te nastupao diljem Hrvatske i Slovenije.

RIJEKA PIANO TRIO - was founded in 1980, with present members performing for the last four years. The ensemble took part in chamber music competitions and seminars, performing throughout Croatia and Slovenia.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.