HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Pro et contra kvartet

PRO ET CONTRA KVARTET

Nataša Dragun
Sv. Ivana 3, 52100 Pula,
Tel.: 052 215483,
GSM: 091 5394515

Članovi ansambla / Musicians:
Nataša Dragun - flauta/flute
Natalija Čabrunić - violina/violin
Branka Tomašić Ramadanski - violončelo/violoncello
Vesna Ivanović - glasovir/piano

PRO ET CONTRA KVARTET - osnovan je 1995. i djeluje na području grada i županije. Repertoar mu se sastoji od djela autora svih razdoblja. Kvartet je do sada nastupio više od 250 puta.

PRO ET CONTRA QUARTET - was founded in 1995, and from now on it's been performing in the city and district area. Its repertoire consists of works from all musical periods. The quartet has given concerts more than 250 times.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.