HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Elvis Stanić group

IVAN KAPEC TRIO
Ivan Kapec, Sv. Duh 7, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia;
tel: 01 34 83 183

Ivan Kapec - gitara/guitar;
Saša Borovec - kontrabas/double-bass,
Borna Šercar - bubnjevi, udaraljke/drums, percussion

IVAN KAPEC TRIO - autorski je band zagrebačkog jazz gitarista Ivana Kapeca. Trio izvodi autorske skladbe od tradicijskih formi do modalnog jazza. Do sada objavili su i CD Lancun.

IVAN KAPEC TRIO - is formed by the Zagreb Jazz Guitar player Ivan Kapec. The Trio performs compositions composed by Ivan Kapec, from traditional forms to modal jazz forms. Ivan Kapec Trio has published a CD "Lancun".

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.