HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA
Hrvatski orkestri i komorni ansambli HRVATSKI ORKESTRI I KOMORNI ANSAMBLI

Prvi cjeloviti zbir hrvatskih orkestara i komornih ansambala objavljen u nas. Dvojezično izdanje (usporedni tekst na hrvatskom i engleskom jeziku), bogato ilustriran te promoviran na Kongresu UNESCO u Parizu o Statusu umjetnika koji je održan u lipnju 1997., a u čijem radu je sudjelovala i HUOKU - Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika.

To je najreprezentativniji prikaz hrvatskih orkestara i komornih ansambala koji su nositelji današnje glazbene djelatnosti u Hrvatskoj.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.