HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Gudački kvartet zadarskog komornog orkestra

GUDAČKI KVARTET ZADARSKOG KOMORNOG ORKESTRA

Drago Novak
Poljana Š.Budinića 3, 23000 Zadar
tel. 023/25-314

Članovi ansambla / Musicians:

Drago Novak - violina / violin,
Linda Ivić-Bijuklić - violina / violin,
Igor Smoday - viola / viola,
Dubravko Geić - violončelo / violoncello

GUDAČKI KVARTET ZADARSKOG KOMORNOG ORKESTRA utemeljili su 1990. godine Drago Novak, Linda Ivić-Bijuklić, Petar Vrbančić i Vladimir Lukas. Ansambl prvi puta javno nastupa iste godina u okviru uskrsnih blagdana s glazbom J. Haydna Sedam posljednjih riječi Spasitelja na križu. Od tada ima niz uspješnih koncerata diljem Hrvatske.

ZADAR CHAMBER ORCHESTRA STRING QUARTET - was founded in 1990 by Drago Novak, Linda Ivić-Bijuklić, Petar Vrbančić and Vladimir Lukas. The ensemble's first public performance came during Easter holidays in 1990, when they played J. Haydn's 'The Last Seven Words of the Saviour on Cross'. They have been performing across Croatia ever since.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.