HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Acezantez

4 FASCINATION

Marija Kačić
Žnjanska 4
HR-21000 SPLIT
marijakacich@yahoo.com

Članovi ansambla / Musicians:

Jure Bučević – violina/violin
Damira Bašić – violina/violin
Marija Kačić – violončelo/cello
Vanesa Kleva /glasovir/piano

4 FASCINATION – njihova suradnja započela je tijekom studija na Umjetničkoj akademiji. Svirajući klasični repertoar primili su mnoge nagrade. Danas izvode djela klasičnog repertoara pisana za kvartete te ostale glazbene stilove uglavnom 20. stoljeća.

4 FASCINATION – their co-operation started during their studies at the Art Academy. Playing a classical repertoire they received numerous awards. Nowdays they perform works from the classical repertoire for quartets, and other musical styles, mainly from the 20th century.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.