HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Duo violina - harfa

DUO VIOLINA-HARFA

Tea Grubišić Mihalić
D. Gervaisa 48, 51000 Rijeka
tel. 051/427-010

DUO VIOLINA - HARFA sastavljen od sestara Grubišić (Tea, violina i Diana, harfa) surađuje više od deset godina, i to prvo kao duo violina - glasovir, a sada i u duu violina - harfa. Tijekom proteklih godina Duo aktivno koncertira u Rijeci i cijeloj Hrvatskoj.

VIOLIN - HARP DUO - Sisters Grubišić make this duo (Tea-violin, Diana-harp) which has been performing for the last ten years, starting out as a violin - piano duo, now a violin - harp duo. They have been performing in Rijeka and across Croatia.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.