HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Musica viva

OMIŠKI BAROKNI ANSAMBL
OMIŠ BAROQUE ENSEMBLE

Ana Mandić
Glagoljaška 4, 21310 OMIŠ
GSM: 098 885681

Članovi ansambla / Musicians:

Ana Mandić – oboa/oboe,
Ana Bubalo – violina/violin,
Borna Barišić – čembalo/harpsichord,
Hillary Karuza . violončelo/violoncello

OMIŠKI BAROKNI ANSAMBL osnovan je 2007. godine. Ansambl je osnovan s namjerom njegovanja barokne glazbe, a promociju je doživio 29. svibnja 2007., dan nakon svečanog otvorenja obnovljene crkve Sv. Duha u Omišu.

OMIŠ BAROQUE ENSEMBLE was founded in 2007. The ensemble was founded to tend a baroque music, and its promotion was on May 29th 2007, the day after the Opening ceremony of the restored Church of Saint Duh in Omiš.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.