HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Varaždinski kvartet


VARAŽDINSKI KVARTET

Varaždinski kvartet
Vladislava Vezica 17
42000 Varaždin
GSM 095 8041394
e-mail: markoj (a) vko.hr
www.varazdinski-kvartet.hr

   

Članovi ansambla / Musicians:

Marko Jerbic – violina(violin, Andelko Ilcic – violina/violin, Ana Trnjar – viola/viola, Davor Gluhak – violoncelo/violoncello

 

VARAŽDINSKI KVARTET - osnovan je 1999. godine. Kvartet je redovito prisutan u glazbenom životu grada Varaždina, gdje održava koncertnu sezonu. Ansambl koncertira diljem Hrvatske, a dva puta nastupio je i na festivalu Lent u Mariboru. Na svom repertoaru kvartet ima djela Beethovena, Borodina, Mozarta, Dvoráka, Haydna i mnogih drugih kompozitora. Svi
članovi Kvarteta akademski su glazbenici, diplomanti Muzičke akademije u Zagrebu.

 

 

VARAŽDIN QUARTET – was formed in 1999. The Quartet is a part of the Varaždin musical life, where it keeps its concert season. The ensemble performs across Croatia, and two times performed on Lent Festival in Maribor, Slovenia. Its repertoire consists of works composed by Beethoven, Borodin, Mozart, Dvorák, Haydn, and many others. All members of the Quartet are graduates of the Zagreb Music Academy.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.