HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Trio da Chiesa

TRIO DA CHIESA

Nina Haller
Kampanja 20, 51000 Rijeka
tel. 051/254-614

Članovi ansambla / Musicians:

Ingrid Jambriško Reljac - sopran / soprano,
Nina Haller - flauta / flute,
Roberto Haller - glasovir, orgulje / piano, organ

TRIO DA CHIESA djeluje već nekoliko godina za crkvene potrebe. Zbog toga ansambl 1994. godine dobiva naziv Trio da Chiesa, od kada i počinje njegovo koncertno djelovanje. Trio izvodi duhovnu i svjetovnu glazbu skladatelja svih razdoblja, posebno djela starih majstora XVII. i XVIII. stoljeća.

TRIO DA CHIESA - has been performing the last couple of years for church requirements. Hence the trio's name - da Chiesa. The ensemble was founded in 1994, performing spiritual and temporal music from various composers and all style periods, especially from 17th- and 18th-century composers.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.