HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Tamara Obrovac kvartet

TAMARA OBROVAC KVARTET

Tamara Obrovac
Pino Budicin 25, 52100 Pula
tel. 052/20-410, fax. 052/211-539
Glas / Vocal : Tamara Obrovac
Glasovir / Piano : Matija Dedić
Kontrabas / Double-bass : Žiga Golob
Bubnjevi, udaraljke / Drums, Percussions :
Krunoslav Levačić

TAMARA OBROVAC KVARTET - osnovan je 1992. Nastupao je u Hrvatskoj i Sloveniji. U prijašnjoj postavi ansambla, koji je djelovao pod imenom Tamara Obrovac & Trio glasovir je svirao Glauco Venier. Repertoar sastava sastoji se od autorskih skladbi T. Obrovac inspiriranih istarskim narodnim melosom i jazz standarda. Ansambl je objavio i CD Triade.

TAMARA OBROVAC QUARTET - was founded in 1992. It has performed in Croatia and Slovenia. While under the name of Tamara Obrovac & Trio, the quartet included Glauco Venier on piano. Local Istrian music and various jazz standards have inspired T. Obrovac to compose for the Quartet. A CD Triade has also been published.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.