HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Duo Gamulin-Končar

DUO GAMULIN-KONČAR

Ida Gamulin & Goran Končar
Bosanska 45, 10000 Zagreb
tel. 01/37-75-784
e-mail: ida.gamulin@huoku.hr   goran.koncar@huoku.hr
internet: http://scena.huoku.hr/ida-gamulin

DUO GAMULIN - KONČAR prvi zajednički koncert održao je 1977. u Hrvatskom glazbenom zavodu. Od tada koncertira na svim glazbenim pozornicama Europe. 1980. dobio je nagradu kritike Muzikalnaja Žiznj u Moskvi. Od 1982 do 1986. djeluje u Velikoj Britaniji, gdje i snima ploču za EMI-London nakon koje odlazi na turneju po SAD. Slijede nastupi na brojnim međunarodnim festivalima (Spoletto, Edinburgh, Stratford, Freiburg, Prag, Sofija, Varna, Barcelona). Kao solisti članovi Dua dobitnici su međunarodnih nagrada, Ida Gamulin u Londonu 1983. i Goran Končar u Bratislavi 1984. Mnogi hrvatski skladatelji posvetili su im svoja djela, među kojima je i upravo tiskana sonata Borisa Papandopula za violinu i glasovir. Snimali su za BBC, CBS, France Musique, TVE, Interviziju, Croatia Records i HRT, a o njihovu životu i radu snimljena je reportaža u Londonu i biografski film za Hrvatsku radioteleviziju.

GAMULIN - KONČAR DUO - held their first concert at The Croatian Music Institute in 1977, then continued to perform across Europe. In 1980, they received The Muzikalnaja Žiznj critics award in Moscow. From 1982 till 1986 they work in Great Britain where they record for EMI-London and then leave for a US Tour. They appeared and performed at many international festivals (Spoletto, Edinburgh, Stratford, Freiburg, Prague, Sophia, Varna, Barcelona). As soloists they have received international awards - Ida Gamulin in London in 1983 and Goran Končar in Bratislava in 1984. Many Croatian composers wrote for this duo, among them Boris Papandopulo whose sonata for violin and piano has recently been published. They recorded for BBC, CBS, France Musique, TVE, Intervision, Croatia Records and HRT, while their life and work have served for a documentary which was recorded in London; also, a biographical documentary was made for the Croatian Television.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.