HUOKU
HRVATSKI ORKESTRI
HRVATSKI ORKESTRI
Croatian Orchestras
KOMORNI ANSAMBLI
KOMORNI ANSAMBLI
Chamber ensembles
KOMORNA DUA
KOMORNA DUA
Chamber duos
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
Croatian jazz ensembles
SJEDIŠTA I PODRUŽNICE
SJEDIŠTA, PODRUŽNICE, KONTAKT
ADDRESS, BRANCHES, CONTACT
STATUT
STATUT
IZDANJA HUOKU
IZDANJA
Sax -klub hrvatskih glazbenika
KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA

Dubrovački puhački trio

DUBROVAČKI PUHAČKI TRIO

Matija Novaković
Tiha 28, 20210 Cavtat
tel. 020/478-161

Članovi ansambla / Musicians:

Slavko Jurić - flauta / flute,
Teo Čipčić - klarinet / clarinet,
Matija Novaković - fagor / bassoon

DUBROVAČKI PUHAČKI TRIO djeluje u Dubrovniku. Već je nekoliko generacija dubrovačkih puhača prošlo kroz taj ansambl. Sadašnji sastav Trija ima na repertoaru djela svih glazbenih razdoblja, uz posebnu naklonost prema glazbi XX. stoljeća.

DUBROVNIK WIND TRIO - is an ensemble performing in Dubrovnik. Generations of wind musicians from Dubrovnik played in the ensemble which is now performing works from all periods, particularly the 20th-century compositions.

  HRVATSKI ORKESTRI | KOMORNI ANSAMBLI | KOMORNA DUA | HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI | SJEDIŠTE i PODRUŽNICE | STATUT | IZDANJA HUOKU

Ilica 42, 10000 Zagreb, tel/fax. +385 (0)1 48 47 570; e-mail: huoku@huoku.hr
  Powered by POSLuH d.o.o.