HRVATSKI ORKESTRI
CROATIAN ORCHESTRAS
KOMORNI ANSAMBLI
CHAMBER ENSEMBLES
KOMORNA DUA
CHAMBER DUOS

HRVATSKI JAZZ ANSAMBLI
CROATIAN JAZZ ENSEMBLES

SJEDIŠTE I PODRUŽNICA
HUOKU BRANCHES
STATUT IZDANJA KLUB HRVATSKIH GLAZBENIKA
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR je objavio natječaje za radna mjesta:
koncertni majstor, zamjenik koncertnog majstora i vođa violončela
više na stranici: www.dso.hr

 

  Powered by POSLuH d.o.o.